STØTTESPILLERE

Teatermanuset «Alderens vår» er utviklet ved Dramatikkens hus.

Utviklingsarena for ny norsk dramatikk.

ooo

Lesningene på Litteraturhuset i Oslo høsten 2021 og våren 2022 er støttet av Stiftelsen Sat Sapienti.

ooo

Stiftelsen Dam har i samarbeid med Pensjonistforbundet gitt støtte til «Samtaler på scenekanten med Sissel Gran» i forbindelse med 3 av dramalesningene høsten 2021 og våren 2022.